Ympäristövaikutusten huomioiminen

Ympäristövaikutusten huomioiminen on jatkuvasti yhä tärkeämpää. Pyroll Paperitukun markkinoimista graafisista papereista ja kartongeista sekä pakkauskartongeista ja pahveista suurin osa on ympäristösertifioituja joko EU-ympäristömerkillä tai PEFC/FSC-sertifikaateilla.

Asiakkaamme sekä loppukuluttajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita siitä, että heidän ostamansa paperi- ja kartonkituotteet ovat koko toimitusketjun osalta ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Tämä tukee myös asiakkaidemme omia ympäristötavoitteita ja sertifiointijärjestelmiä sekä vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin.

EU-ympäristömerkki

Lähes kaikilla Pyrollin papereilla on EU-ympäristömerkki. EU-ympäristömerkki on alueellisesti Euroopan kattavin, Euroopan yhteisön virallinen ympäristömerkki.

PEFC ja FSC

Kaksi laajasti käytössä olevaa metsäsertifiointijärjestelmää.

Sertifikaatit

Hiilijalanjälki

Pyrimme aktiivisesti vähentämään kuljetustemme aiheuttamia päästöjä ja minimoimaan varastojemme energiankulutusta.