Jalat maassa ja katse tuotekehityksessä – Näin Pyroll seisoo asiakkaan rinnalla

”Seisomme brändisi rinnalla” luvataan Pyroll Pakkausten tunnuslauseessa. Pakkausten liiketoimintayksikkö aloitti vuoden 2019 selvittämällä kuinka lupaus toteutuu päivittäisissä asiakaskohtaamisissa ja arjessa. Tammikuussa toteutettu asiakastyytyväisyyskysely kuulosteli asiakkaiden ajatuksia Pyrollin imagosta, myynnistä ja markkinoinnista, toimituksista ja tuotteista. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin puhelimitse pienelle otannalle Pyroll Pakkausten asiakkaista.

Tyytyväinen asiakas on yritykselle arvokas, mutta tyytymättömältä asiakkaalta yritys saa eniten polttoainetta muutokseen ja kehittymiseen. Pyroll Pakkausten asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet asiakkaat antoivat kyselyyn viiden tähden vastauksia, joissa ruusujen lisäksi nousi esille rakentavaa palautetta tavoista, joilla Pakkaukset voivat olla entistä parempi kumppani asiakkailleen. Pyroll Pakkauksilta toivottiin erityisesti proaktiivisuutta asiakassuhteisiin ja tuotekehitykseen sekä tasalaatuisuutta kaikille osa-alueille. Vuoden 2019 ensisijainen tavoite onkin laatulupauksen harmonisointi kaikissa toiminnoissa:

”Tänä vuonna keskitymme asiakaskuntamme suuntaan näkyvän laatumme parantamiseen ja tilaus-toimitusprosessien yhdenmukaistamiseen”, toimitusjohtaja Mikael Svennas toteaa asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta.

Panostusta tuotekehitykseen ja markkinointiin

Ruusuja asiakastyytyväisyyskyselyssä jaettiin erityisesti Pyrollin henkilökunnalle, jonka ihmisläheinen ja asiantunteva toiminta sai kiitosta monelta vastaajalta. Pyroll Pakkauksia luonnehdittiin vastauksissa myös sopivan kokoiseksi yritykseksi: tarpeeksi isoksi, jotta kapasiteettia riittää, mutta kuitenkin sopivan pieneksi ja helposti lähestyttäväksi organisaatioksi, jolla on ”jalat maassa”.

Pyroll Pakkaukset saa asiakkailtaan vuorovaikutuksellisissa asiakassuhteissa palautetta ympäri vuoden, mutta asiakastyytyväisyyskysely nosti esille kootusti tärkeitä teemoja ja toiveita. Toimitusjohtaja Mikael Svennas toteaakin asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten olevan arvokasta palautetta yritykselle.

”On erittäin arvokasta saada suoraa palautetta asiakkailta ja hyvin he ovat tunnistaneet meidän vahvuuksia sekä kehityskohteitamme. Asiakkuuksista vastaavat myyntihenkilömme saivat kautta linjan positiivista palautetta. Kehityskohteiksi asiakkaat toivovat meiltä erityisesti panostuksia tuotekehitykseen ja markkinointiin, ” Svennas pohtii.

”Kympistä ei paljoa voi löytää negatiivista”

Asiakkaiden vastauksissa nousi vahvasti esille, että suomalainen pakkaustoimija on eurooppalaisesta hintakilpailusta huolimatta edelleen kumppani, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Maantieteellinen läheisyys Suomessa mahdollistaa nopean reagoinnin haastavissa tilanteissa ja monimutkaisemmissa tilauksissa.

Ekologisuuden ja vastuullisuuden trendi nousi esille asiakkaiden vastauksissa. Pyrollilta toivotaan aktiivista otetta uusien, ekologisempien materiaalien kehittämisessä ja markkinoille tuomisessa. Monet toimijat ovat kiinnostuneita uusista, ekologisemmista pakkausvaihtoehdoista, sillä paine muuttua ja muuttaa pakkauksia on trendin ja kuluttajien nostattaman kysynnän mukaan suurta.

Suurin osa kyselyyn vastanneista suosittelisi mielellään Pyrollia muille pakkauksia tarvitseville toimijoille. Toisaalta osa asiakkaista totesi pilke silmäkulmassa, etteivät he missään nimessä suosittelisi Pyrollia kilpailijalle, vaan haluavat pitää kilpailuetua tuottavan kumppanin tiukasti itsellään.

”Pyroll tunnetaan hyvin toimialallaan, ja meidän asiantuntijuuttamme arvostetaan. Useimmat asiakkaat suosittelisivat meitä eteenpäin,” Svennas iloitsee.