Muutoksia Pyroll Convertingin organisaatiossa 01.06.2018

Tero Karstikko on nimitetty  johtajaksi päävastuualueinaan myynti, markkinointi, nykyisten ja uusien asiakkaiden yhteistyön kehittäminen, erikseen määriteltyjen kehitysprojektien johtaminen ja toiminnan kehittäminen sekä investointien suunnittelu. Hän osallistuu myös toimialan strategiseen suunnitteluun sekä suuntaviivojen ja tavoitteiden määrittelemiseen. Toimipaikkana on Winschoten, Alankomaat.

Bert Bodde on nimitetty Pyroll Winschotenin yksikön päälliköksi (General Manager). Bert vastaa yksikön toiminnasta ja tuloksesta kokonaisuudessaan. Yhtenä päätehtävänä on yksikön liiketoiminnan edelleen kehittämisen johtaminen.

Molemmat henkilöt raportoivat Pyroll Convertingin toimitusjohtajalle, Ilkka Haitille.

Ilkka Haitti

01.06.2018