Palvelujalostaminen

Palvelun merkitys etenkin lyhyiden läpimenoaikojen pitämiseksi on lisännyt palvelujalostamisen tarvetta. Kyseessä voivat olla pienet tai isot volyymit ja toimintatapa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Yleensä palveluarkituksen konseptiin liittyvät lyhyet läpimenoajat, varastointipalvelut ja läheinen yhteistyö loppuasiakkaan kanssa. Esimerkiksi Puolan yksikkömme konsepti perustuu hyvin pitkälti palveluarkitukseen. Konseptin kohdetyhmänä on valmistajien lisäksi mm. tukkurit, traderit ja tuotteen loppukäyttäjät.

Joillekin kartongin tai paperin valmistajille jalostamista vaativa tuotanto on vain pieni osa kokonaistuotantoa. Tällöin annamme ammattiosaamisemme käyttöön ja olemme läheisessä yhteistyössä kehittämässä asiakkaamme paperin tai kartongin laatua. Asiakkaan jalostettavat volyymit eivät usein ole korkeat, mutta ne ovat tärkeä osa kokonaisratkaisua loppuasiakasta ajatellen.

Palvelujalostaminen