FSC® JA PEFCTM - Kaksi laajasti käytössä olevaa metsäsertifiointijärjestelmää

Tunnetuimmat ja laajimmin käytetyt metsäsertifiointijärjestelmät ovat PEFCTM ja FSC®. Molemmat auttavat saavuttaman samat kestävän metsänhoidon tavoitteet yksittäisen maan sisällä. Järjestelmien väliset erot metsänhoidossa ovat suhteellisen pieniä – suuremmat erot koskevat hallinnollisia asioita ja kustannuksia. Seuraavassa lyhyesti kummankin sertifiointijärjestelmän erityispiirteistä.

FSC®

Forest Stewardship Council (FSC) on suomeksi Hyvän metsänhoidon neuvosto. Se on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, johon voivat liittyä jäseneksi organisaatiot ja yksityiset henkilöt. FSC perustettiin vuonna 1993 edistämään ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. FSC:n päämaja on Bonnissa, Saksassa. 

FSC:n ja sertifioijien toiminta perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin. Kansainväliset periaatteet sopivat trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin. FSC:n pyrkimyksenä on, että kussakin maassa laaditaan olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit.

Sertifioinnin päätavoitteena on parantaa metsien hoitoa sekä varmistaa sertifioitujen metsätuotteiden pääsy markkinoille. Metsien sertifioinnissa riippumaton osapuoli arvioi, onko metsiä hoidettu hyväksyttyjen sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kriteerien mukaan.

FSC:n avulla ympäristötietoinen kuluttaja voi varmistaa, että hänen ostamansa metsätuotteen eivät ole aiheuttaneet metsien tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä.

FSC:n akkreditoimat sertifioijat voivat myöntää kahdenlaisia sertifikaatteja: metsänhoidon sertifikaatteja ja/tai puun tuotantoketjun sertifikaatteja. FSC:n sertifioinnit toteutetaan arviointiryhmän tarkastuskäynnein metsätalousyksikkökohtaisesti.

FSC-sertifioinnin pääperiaatteet sekä Suomessa käytössä olevat standardit ja muita lisätietoja löytyy osoitteesta: http://finland.fsc.org/index.html

FSC

FSC sertifikaatti
Lataa sertifikaatti tästä

PEFCTM

PEFC-metsäsertifiointi perustuu ulkopuolisen, riippumattoman tahon valvontaan. Todistus kestävästä metsänhoidosta perustuu kolmeen asiaan:

  • Julkistetut vaatimukset metsänhoidosta
  • Vaatimukset sertifioidun puuraaka-aineen kulkeutumisesta (puun kulkeutumisketju) puutuotteisiin
  • Vaatimusten toteutumisen valvonta ja puutuotteeseen liitettävä merkki. Valvova taho on pätevä ja riippumaton – yleisimmin sertifiointiyritys, jonka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja päteväksi. 

Suomessa PEFC-sertifiointia hallinnoi ja kehittää Suomen Metsäsertifiointi ry. Yhdistyksessä on lukuisia yhteisöjäseniä. Sen tehtäviin kuuluvat:

  • Suomen PEFC-järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen
  • yhteistyö PEFC Councilin ja sen muiden jäsenorganisaatioiden kanssa
  • PEFC-merkin käyttöoikeuksien myöntäminen ja valvonta Suomessa
  • viestintä ja metsäsertifioinnin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

PEFC-sertifioinnin vaatimukset pitää tarkentaa joka viides vuosi. Suomen Metsäsertifiointi ry vastaa siitä, että tämä uudistustyö tehdään Suomen PEFC-järjestelmässä sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.pefc.fi/pages/fi/etusivu.php

PEFC

PEFC sertifikaatti
Lataa sertifikaatti tästä

Pyrollin FSC- ja PEFC-sertifioinnit

FSC-sertifioinnin Pyrollin Paperitukulle on myöntänyt sveitsiläinen sertifiointilaitos SQS ja PEFC-sertifioinnin Inspecta Sertifiointi Oy. Sertifioinnit kattavat Pyroll Paperitukun markkinoimien sertifioitujen paperi- ja kartonkituotteiden hankinnan, jalostuksen, varastoinnin, myynnin, markkinoinnin ja jakelun. Sertifioituja tuotteita Pyroll Paperitukulle toimittavat maailman johtavat paperin ja kartongin valmistajat. 

Sertifioinnin myötä suuri osa Pyroll Paperitukun myymistä papereista ja kartongeista kuuluu myös Chain of Custody -järjestelmän, eli puun alkuperäketjun dokumentoinnin, piiriin. Chain of Custody edellyttää yksityiskohtaista dokumentointia kaikista ostoista ja myynneistä, jotta sertifioidut tuotteet voidaan jäljittää luotettavasti alkulähteisiin saakka.