EU-ympäristömerkki

Lähes kaikilla Pyrollin papereilla on EU-ympäristömerkki. EU-ympäristömerkki on alueellisesti Euroopan kattavin, Euroopan yhteisön virallinen ympäristömerkki. Sen myöntämisessä kiinnitetään huomiota jätevesipäästöihin, ilmapäästöihin (mm. rikki- ja hiilidioksidipäästöt), sähkön ja höyryn kulutukseen, sertifioidun kuidun osuuteen sekä kemikaalien käyttöön ja jätehuoltoon. EU-ympäristömerkin omaava paperi täyttää myös pohjoismaisen Joutsenmerkin vaatimukset.

EU-ympäristömerkinnän käyttö painotuotteessa

Tämän merkinnän käyttöoikeus pitää hakea jokaisen painotyön kohdalla erikseen. Sen myöntää rekisteröinnin omistaja UPM. Kun haluatte käyttää kyseistä merkintää, ottakaa yhteyttä yhteyshenkilöönne Pyroll Paperitukussa.

EU-ympäristömerkki