Lönnbergille EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki, joka kertoo tuotteen tai palveluiden ympäristöystävällisyydestä. EU-kukan käyttöoikeuden hankkiminen on vaatinut Lönnbergiltä pioneerihenkeä, sillä logon käyttö painotöille sallittiin vasta viime vuoden elokuussa. Sitä ennen käyttöoikeus on myönnetty vain papereille.

– Olemme tietääkseni edelleen Euroopassa ainoa arkkipainotalo, jolla on EU-ympäristömerkin käyttöoikeus, sanoo tuotanto- ja laatupäällikkö Jani Ojanen. Toistaiseksi painotalo on kertonut asiasta laajemmin vain verkkosivuillaan, mutta sekin on jo riittänyt herättämään kiinnostusta asiakkaissa.

VAATIVA SELVITYSTYÖ

EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden hankintaan Lönnbergiä kannusti asiakas. UPM toivoi, että sen uusin vuosikertomus täyttäisi kaikilta osin korkeat ympäristökriteerit. Vuosikertomuksessa käytettävällä UPM:n valmistamalla paperilla on EU-ympäristömerkki jo entuudestaan. Ojasen mukaan EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden hankinta sopi hyvin yhteen Lönnbergin kestävän kehityksen politiikan kanssa. EU-ympäristömerkki täydentää yhtiön käytössä olevia Joutsen-, PEFC- ja FSC- ympäristömerkkejä. EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden hankinta oli vaativa prosessi. Sitä varten painon piti selvittää muun muassa painatukseen käytettävien kemikaalien, kuten painovärien, lakkojen, liimojen ja pesuaineiden koostumukset, jätteiden kierrätys ja jatkojalostus, ongelmajätteiden käsittely sekä prosessista ja jätteiden käsittelystä syntyvät päästöt. EU-ympäristömerkin saamiseksi Lönnbergin piti selvittää myös prosessin energiankulutus ja tehdä suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Ojanen arvioi, että tiedon aukoton kerääminen on lähes mahdoton urakka, mikäli painotalolla ei ole toiminnanohjausjärjestelmää. Vaikeinta oli selvittää käytössä olevien aineiden tarkat kemialliset koostumukset.

– Selvitystyön tuloksena totesimme, että käyttämämme painovärit ovat EU-ympäristömerkin ympäristönormien mukaisia. Pesuaine sitä vastoin sisälsi yllättävän paljon myrkyllisiä ainesosia, vaikka sen käyttö painotöissä on sallittua. Vaihdoimme aineen vastaavaan ympäristöystävällisempään ja työntekijöille turvallisempaan tuotteeseen.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ VAIHTOEHTOJA

Ojasen mukaan monilta kemikaalien valmistajilta löytyy ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Kaikki valmistajat eivät ole kuitenkaan vielä ehtineet päivittää tuotetietoja niin, että niistä kävisi selvästi ilmi, täyttävätkö tuotteet EU-ympäristömerkin mukaiset normit. EU-ympäristömerkkiä haetaan tuotekohtaisesti. Eli merkkiä ei voi käyttää, jos painettava paperi vaihtuu tai prosessi pieneltäkin osin muuttuu. Tiedot pitää tällöin päivittää ja hakea merkin käyttöoikeus uudelle tuotteelle.

– Jatkohankkeena selvitämme, kuinka hyvin pystyisimme yhtenäistämään prosesseja ja kemikaaleja niin, että voisimme käyttää EU-ympäristömerkkiä mahdollisimman monissa tuotteissamme. EU-ympäristömerkin mukainen toiminta ei Ojasen mukaan aiheuta juurikaan lisäkustannuksia. Auditointi ja merkin käyttöoikeus maksavat hieman.

– Hakemuksen tekeminen teettää työtä, mutta siitä aiheutuvat kustannukset eivät ole järin suuret varsinkin, jos kustannuksia vertaa saavutettuihin hyötyihin – parantuneeseen ympäristöystävällisyyteen ja työturvallisuuteen. Lisäksi voimme käyttää EU-ympäristömerkkiä markkinoinnissa, Ojanen sanoo.

MIKÄ ON EU-YMPÄRISTÖMERKKI

EU-YMPÄRISTÖMERKKI luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Merkillä halutaan ohjata kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen. Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. EU-ympäristömerkki myönnetään vain tiukat ympäristökriteerit täyttävälle tuotteelle tai palvelulle. Kriteeristön vaatimuksia tarkistetaan ja muutetaan viiden vuoden välein. EU-ympäristömerkki on käytössä kaikissa EU- ja ETA-maissa. Suomessa merkintää hoitaa Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy.

Suomalaisilla suurilla paperinvalmistajilla on tuotevalikoimissaan useita EU-ympäristömerkin saaneita kopio- ja painopainopapereita. UPM:llä on yli 160 EU-ympäristömerkittyä paperilajia kopio-ja graafisissa papereissa. UPM sai viime syksynä ensimmäisenä Euroopassa EU Ympäristömerkin käyttöoikeuden sanomalehtipaperilajeilleen.

Pyroll Paperitukun tuotteista EU-ympäristömerkki on myönnetty seuraaville:

- Maxigloss
- Maxisatin
- Maxisilk
- Maxioffset
- Maxipreprint