Kuukauden painotyö - Toukokuu

Finnsementti Oy – Sementti–lehti

Finnsementti halusi uudistaa asiakaslehtensä niin ilmeen, formaatin, kuin paperin osalta. Lehtiuudistuksen taustalla oli halu palvella asiakkaita yhä paremmin, sekä osoittaa että Finnsementti on aikaansa seuraava yritys. Lehden koko on aiempaa matalampi ja leveämpi, jolla haluttiin erottua massasta sekä mahdollistaa kuvien entistä näyttävämpi käyttö taitossa.

Kansilehtiin valittiin paperiksi Maxisilk, jotta lehti saisi ryhdikkään ja selkeän olemuksen. Kansien kuvat ja väripinnat oli tärkeää saada toistumaan mahdollisimman tarkkoina ja näyttävinä. Sisäsivuille valittiin Maxioffset. Hyvän opasiteetin lisäksi offset tuntuu miellyttävältä ja luo mielikuvaa laadusta sekä ympäristöystävällisyydestä, kertoo lehden suunnittelusta vastannut AD Maija Volotinen Visuaalinen Pinta Oy:stä.

Paperivalintaan vaikutti myös se, että molemmilla paperilaaduilla sekä lehden painaneella Lönnberg Print & Promolla on EU-ympäristömerkki, joka kertoo tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä puolueettomasti. EU-ympäristömerkki myönnetään tiukat ympäristökriteerit täyttäville tuotteille ja palveluille. Vaatimustaso on asetettu sellaiseksi, että vain 10–20 prosenttia tuotteista tuoteryhmän sisällä voi saada EU-ympäristömerkin. Arvioitavia näkökohtia ovat muun muassa energiankulutus, vesien ja ilman pilaantuminen ja jätteen syntyminen. Selvityksen on perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niissä on otettava huomioon uusin teknologinen kehitys. Kriteerit ovat huomattavasti tarkempia kuin Joutsenmerkissä.

Asiakas: Finnsementti Oy
Suunnittelu: Visuaalinen Pinta Oy
Paino: Lönnberg Print & Promo
Paperi: Kansi: Maxisilk 250 g/m2, sisus Maxioffset 120 g/m2
Värillisyys: 4/4
Sidonta:
Stiftaus