Igepa kokoontui Helsingissä

Euroopan suurimpiin kuuluva kansainvälinen paperitukkuriketju Igepa, johon myös Pyroll Paperitukku kuuluu, piti syyskokouksensa Helsingissä 29.-30.11. Igepa pitää kaksi vuosittaista kokousta eri puolilla Eurooppaa. Nyt koolla oli 42 osanottajaa 25:stä jäsenyrityksestä yhtä monesta maasta. Asialistalla oli muun muassa budjetti, markkinakatsaus ja Igepan tulevaisuuden näkymät.

Markkinatilanne huolettaa

Igepa Groupin toimitusjohtaja Winfried Brüggmann on seurannut aitiopaikalta paperimarkkinoiden kehitystä jo 15 vuoden ajan. Hänen mukaansa jo pitkään jatkunut paperin kysynnän heikkeneminen Euroopassa on jatkunut. Vuositasolla vähennystä on paperilaadusta riippuen 3-5 %. Erityisen huono tilanne on sanomalehti- ja aikakauslehtipapereissa sekä päällystetyissä puuvapaissa WFC-papereissa. Huolimatta useista paperikoneiden ja -tehtaiden sulkemisista ylikapasiteettia on edelleen liikaa. Heikko kysyntä johtuu osittain Euroopan yleisestä heikosta taloustilanteesta ja osittain sähköisten medioiden käytön lisääntymisestä.

Hiukan paremmin menee kartongilla. Erityisesti kartongin lisääntynyt käyttö elintarvikepakkauksissa ylläpitää kysyntää. Kierrätyskuitupohjaiset paperit ja kartongit ovat lisänneet suhteellista osuuttaan ja muodostavat merkittävän osan Igepan jäsenten myynnistä. Euroopassa arviolta lähes 70 % myytävästä paperista ja kartongista sisältää uusiokuitua.

Vaikea markkinatilanne tuntuu enemmän tai vähemmän kaikkien paperitukkureiden myynnissä. Kyse ei ole pienistä määristä, sillä vuonna 2011 Igepan jäsenten yhteenlaskettu paperi- ja kartonkimyynti oli 1,65 miljoona tonnia. Igepalla on 2.700 työntekijää, 50.000 asiakasta ja yli 40.000 tuotespesifikaatiota. Johtaja Brüggmann odottaa markkinoilla tapahtuvan vielä merkittäviä toimialajärjestelyjä ennen kuin kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainoon.

Igepan vahvuudet hyödynnettävä

Igepan jäsenet ovat yksityisesti omistettuja perheyrityksiä, joille kansainvälinen paperitukkuriverkosto tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää toimintaansa asiakkaiden tarpeista lähtien. Eräs Igepan vahvuuksia on jo Euroopassa käytössä oleva ns. ”One stop shop” –toimintaperiaate, mikä merkitsee sitä, että asiakas saa ”yhden pysähdyksen taktiikalla” kaikki tarvitsemansa paperi- ja kartonkilaadut sekä lisäksi painatukseen tarvittavat tuotteet kuten painovärit ja painolevyt keskitetysti yhdeltä toimittajalta mahdollisimman vähällä vaivalla. Ostaessaan Igepa-brändin tuotteita asiakas tietää saavansa hyvän hinta-laatu-suhteen ja joustavat toimitukset.

Pyroll tuttu entuudestaan

Pyroll Paperitukku on ollut Igepan jäsen vuodesta 2003 lähtien. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja molemmat osapuolet ovat hyötyneet yhteistyön benchmarking-mahdollisuuksista. Johtaja Brüggmann on vieraillut useita kertoja Pyrollin toimipaikoissa ja tutustunut myös Pyrollin perustajaan, teollisuusneuvos Reino Uusitaloon.

Pyroll Paperitukun johtaja Vesa Välimaa on tyytyväinen Igepan myötä saatuihin leveämpiin harteisiin monipuolisen tuotepaletin tarjoamiseksi asiakkaille.