Pakkausmerkinnöille uusia vaatimuksia

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin tulee lähivuosina mittavia muutoksia, kun asetus kuluttajille elintarvikkeista annettavasta tiedosta viedään käytäntöön. EU:ssa vuosi sitten voimaan tullut asetus lisää ja selkeyttää pakkauksissa olevaa tietoa. Se koskee muun muassa kirjasinkokoa, allergeenien sekä tuotteen alkuperämaan tai lähtöpaikan merkintöjä sekä nimeä täydentäviä tietoja.

Ravintoarvomerkinnät tulevat pakollisiksi jalostetuissa elintarvikkeissa. Suomalaiset yritykset ovat merkinneet ravintosisältötiedot pakkauksiin vapaaehtoisesti tähänkin asti, mutta jatkossa pakkauksessa ilmoitettavien ravintoaineiden lista pitenee. Pakatuissa tuotteissa ilmoitetaan minkä verran niissä on energiaa, rasvoja, hiilihydraattia, sokeria, proteiinia ja suolaa.
Pakkausmerkintämuutokset tietävät yrityksille kiireisiä aikoja, sillä muutokset on tehtävä kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa, eli viimeistään joulukuussa 2014.

Pakkausuudistus kannattaa aloittaa ajoissa
 
Normaalitilanteessa yritys uusii pakkauksia hallitusti yksittäinen tuote tai tuoteryhmä kerrallaan. Suunnittelussa huomioidaan tuotannon, markkinoinnin ja kaupan aikataulut. Uusi asetus muuttaa käytännössä kaikkien tuotteiden pakkausmerkinnät lähes kertaheitolla. Se tietää ympäripyöreitä päiviä pakkaussuunnittelussa ja painotaloissa. Yritykset kertovat pakollisten tietojen lisäksi pakkauksissa monenlaista tietoa kuluttajien valintojen tueksi.
    


Kansainvälisissä tuotteissa pakkausmerkinnät ovat useilla eri kielillä. Tilan puute on pakkaussuunnittelun jatkuva haaste. Vaikeusastetta lisää pakollisten merkintöjen lisääntyminen samaan aikaan, kun yrityksillä on kova paine pienentää pakkauksia ja vähentää pakkausmateriaalin määrää.    

Uudistustyö vauhdissa
 
Alussa pitkältä tuntunut kolmen vuoden siirtymäaika on osoittautumassa armottoman lyhyeksi. Monissa yrityksissä tehdään jo kiivaasti töitä merkintöjen saattamiseksi ajoissa ajan tasalle. Muutokset olisi hyvä tehdä kerralla oikein, jotta virheitä ei tarvitse korjailla jälkikäteen.
Työtä hidastaa se, että monet asetuksen kohdat ovat yhä tulkinnanvaraisia ja kaipaavat ohjeistusta. Lisää uusia muutoksia saattaa olla luvassa, kun komissiolta edellytetyt selvitykset asetuksen toimivuudesta valmistuvat. Suomessa hyvä keskusteluyhteys teollisuuden ja viranomaisten välillä helpottaa asioiden hoitoa.    
 
Kuka kertoo kuluttajalle?
 
Myös suolan on jatkossa löydyttävä pakkauksen ravintoarvotiedoista. Uudistus on tervetullut, mutta se voi myös hämmentää kuluttajia. Uuden asetuksen mukainen suolan laskentatapa perustuu natriumiin, jolloin luontaisesti natriumia sisältävissä tuotteissa pakkaukseen merkitty suola-arvo nousee. Suomen voimakassuolaisuuden ilmoittamista koskevien säännösten vuoksi moni, myös Sydänmerkillä varustettu tuote joudutaan merkitsemään voimakassuolaiseksi, vaikka reseptit säilyvät ennallaan. Suolamerkintäsäädöksemme kaipaavatkin pikaista uudelleenarviointia.

Ensimmäisiä uuden asetuksen mukaisin merkinnöin varustettuja pakkauksia alkaa hiljalleen ilmestyä markettien hyllyille. Parin vuoden aikana kuluttaja on epäilemättä ihmeissään, kun markkinoilla on sekä uuden että vanhan lainsäädännön mukaisesti merkittyjä tuotteita. Edessä on viestinnällisestikin suuri, viranomaisten ja elinkeinon yhteinen haaste

Lähde: ETL