Oikein valittu pakkaus säästää ympäristöä

Pyroll Pakkauksissa kehitämme ja tuotamme pakkauksia,

  • jotka vähentävät pakattavien tuotteiden vaurioitumista ja pilaantumista
  • jotka on valmistettu sertifioiduista materiaaleista
  • jotka ovat kierrätettäviä, kompostoituvia tai hyödynnettävissä energiana
  • joissa materiaalin kokonaismäärä on minimoitu

Hyvin suunniteltu pakkaus auttaa vähentämään tuotteen ympäristövaikutuksia, kun katsotaan sen koko elinkaarta. Tämä johtuu mm. siitä, että pakkaus suojaa tuotetta ja vähentää hävikkiä.

Oikein valittu pakkaus säästää ympäristöä

Ympäristövaikutusten kannalta pienikin tuotehävikin vähentäminen säästää moninkertaisesti pakkauksen valmistukseen käytetyn materiaalin ja energian.

Lisätietoja pakkausten ympäristövaikutuksista saat FutupackEKO2010-tutkimuksesta.