Finnsementillä pitkä historia säkkien käyttäjänä

Sementtiä on myyty säkeissä lähes koko sementin 100-vuotisen historian ajan. Säkkien koko on tosin muuttunut käyttäjäystävällisemmäksi. Vielä 40-luvulla oli käytössä suuri 50 kg:n säkki, joka on ajan myötä pienentynyt kompaktin 25 kg:n pakkauskokoon.

Sementti toimitetaan nykyisin pääosin rekkakuljetuksina suoraan betoniasemien siiloihin, mutta säkkisementtiä käytetään edelleen runsaasti. Suomen ainoa sementinvalmistaja Finnsementti, toimittaa rautakauppoihin vuosittain 1,4 miljoonaa säkkiä eli 37 miljoonaa sementtikiloa.

Sementti on kotimainen materiaali

Sementtien raaka-aineiden kotimaisuusaste on 80-90%. Sementit valmistetaan tehdaspaikkakuntien peruskallioista louhitusta kalkkikivestä Paraisilla ja Lappeenrannassa. Loppukäyttäjät voivat olla varmoja suomalaisen säkkisementin teknisestä laadusta. Käyttäähän kotimainen betoniteollisuus samoja sementtejä valtavia määriä päivittäin mitä vaativimpiin kohteisiin. Suurin osa myytävästä sementistä on muutama vuosi sitten lanseerattua Plussementtiä, joka on aiempaa huomattavasti ympäristöystävällisempi sideaine.

Parempi tuote ja pakkaus


Pyrollin yhteistyö Finnsementin kanssa on jatkunut jo pitkään. Säkkien suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon pakattavan materiaalin vaatimukset sekä pakkaustekniikat. Siksi myös sementtisäkit on suunniteltu Finnsementin ja Pyrollin yhteistyönä. Säkkien huokoiset ja erikoislujat paperikerrokset sekä PE-HD -kalvo takaavat sementille parhaan mahdollisen käsiteltävyyden ja suojan ulkoisia tekijöitä vastaan. Sementtisäkin tulee kestää kuljetukset tehtaalta rautakauppaan ja sieltä edelleen työmaalle, jossa se myös usein joutuu kovaan käsittelyyn. Myös venttiilirakennetta on muutettu paremmin Paraisten sementtitehtaan tuotantolinjaan sopivaksi.

Finnsementin hankintainsinööri Bertel Östdahl on ollut yhteistyöhön tyytyväinen. Säkkien toimitukset ovat tulleet ajallaan ja yhteistyö tuotekehityksen suhteen on toiminut mallikkaasti.