Pyrollilla vaiherikas vuosi 2012

Vuosi oli todellakin täynnä merkittäviä tapahtumia, joilla on vahvistettu asemaamme eri toimialoilla.

Pyroll Pakkaukset

Rakensimme nopeutetulla aikataululla uuden säkkitehtaan Kotkaan. Jatkoimme myynti- sekä tilaus-toimitusprosessiemme yhtenäistämistä ja tehostamista. Ostimme ja integroimme Pyrolliin joensuulaisen KM-Yhtymän ja saimme samalla huippuosaamista ja -tuotteita etenkin maitojalosteiden pakkaamiseen. Lisäksi perustimme Tuusulaan pakkausten logistiikkakeskuksen ja vahvistimme myynti- ja asiakaspalveluorganisaatiotamme. Kaikilla näillä erittäin merkittävillä ja monilla muilla toimenpiteillä olemme halunneet varmistaa asemaamme johtavana ja monipuolisena, suomalaisena pakkaustalona.

    

Alkanut vuosi tulee olemaan Pyroll Pakkauksissa ennen kaikkea edellä mainittujen toimenpiteiden hiomista sellaiseen kuntoon, että kykymme palvella pakkausratkaisujemme käyttäjiä paranee edelleen. Tulemme kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota myös tuotekehitykseen.

Pyroll Paperitukku

Toimme markkinoille yhdessä tärkeimmän kumppanimme, UPM:n, kanssa kotimaisen arkkitaidepaperiperheen.  Maxi-tuoteperheen paperit sopivat täydellisesti ainoan suomalaisomisteisen paperitukkurin valikoimaan ja mitä moninaisempien painotöiden toteuttamiseen. Kannattaa tunnustella, tutustua ja ihastua!  Pyrollin yhtenä vuoden 2013 tavoitteena on kasvaa edelleen paperitukkurina. Tämä tarkoittaa haasteellisessa markkinatilanteessa luonnollisesti myös markkinaosuutemme kasvua. Tämän tavoitteen saavuttamisessa Maxi-tuoteperheellä tulee olemaan merkittävä rooli.

Pyroll Sopimusjalostus

Olemme pystyneet mukautumaan muuttuviin kysyntätilanteisiin hyvin. Elämä suuressa muutoksessa olevan paperi- ja kartonkiteollisuuden läheisenä sopimuskumppanina on tehnyt tavastamme toimia meille ehdottoman kilpailuvaltin. Vaikka arkitus- ja uudelleenrullauslaitteistomme ovatkin tekniikaltaan tarkoitukseensa erinomaisesti soveltuvia, ovat vuosien ja vuosikymmenten aikana paperi- ja kartonkitehtaiden kanssa hiotut yhteistyömallit kuitenkin kaiken menestyksellisen yhteistyön ja molemminpuolisen luottamuksen perustana. Uskomme, että Pyroll tulee vahvistamaan asemaansa Euroopan johtavana arkitus- ja uudelleenrullauspalveluiden tuottajana myös jatkossa.

Vuosi 2013 on Pyrollin juhlavuosi

Elokuussa tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun teollisuusneuvos Reino Uusitalo perusti Pyhtään Paperi Oy:n, nykyisen Pyrollin. 40 vuodessa on yrityksemme kasvanut yli 500 henkilöä työllistäväksi konserniksi, joka vaalii perheyrittäjyyttä ja kotimaisuutta kaikessa toiminnassaan.

Juhlavuosi tulee näkymään viestinnässämme läpi vuoden ja se huipentuu syyskuussa PacTec-messujen yhteydessä Helsingissä!

Haluamme kiittää kaikkia ystäviämme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Vuosi 2013 on varmasti kaikille haastava, mutta toivomme, että viime aikoina näkyneet merkit talouden tasapainottumisesta vaikuttavat positiivisesti myös meidän kaikkien liiketoimintaan.

Terveisin Hannu Vakkari, konsernin toimitusjohtaja

Tutustu Pyrollin historiaan>>