Pyrolille käy vain kehittyminen

Historia luo perustan yrityksen tulevaisuuden menestykselle. Tätä mieltä on teollisuusneuvos Reino Uusitalo, joka arvioi perustamansa Pyrollin 40-vuotista taivalta.

Perheyhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkava Reino Uusitalo on pitänyt katseensa tulevaisuudessa, sillä ilman uudistumiskykyä ei markkinoilla pärjää. Sukupolvenvaihdos perheyhtiössä jatkuu syksyllä, kun tytär Irene Isotalo nousee Pyroll Pakkausten toimialajohtajaksi. Pyrollin hallituksessa istuvat kaikki Uusitalon lapset; Aleksi Uusitalo, Kaisa Uusitalo, Eeva Uusitalo ja Irene Isotalo sekä kaksi ulkopuolista jäsentä; Timo Tiihonen ja Niilo Pöyhönen.

    

Kova työteko ja yrittäminen ovat olleet Reino Uusitalolle luonteenomaisia piirteitä lapsuudestaan asti. Pienenä poikana hän harvensi kotitilallaan sokerijuurikaspeltoa tai karsi metsästä oksia polttopuiksi. Poikakerhotoiminta opetti ansaitsemaan omaa rahaa. Uusitalo myi erilaisia merkkejä ja postimerkkejä sen verran, että käytössä oli aina omaa rahaa.

Käärepapereilla avautui tilaisuus

– Kun olin teollisuuden palveluksessa, minulla oli koko ajan mielessä yrittäminen. Vuonna 1973 päätin, että nyt on oikea hetki. Näin tilaisuuden valmistaa käärepapereita. Markkinat olivat olemassa, ja raaka-ainetta oli saatavilla paperitehtaalta, jossa olin töissä.

Pyhtään Paperi Oy perustettiin vanhaan maatalouskiinteistöön. Seuraavat kolme vuotta Uusitalo paiski 15 tunnin työpäiviä seitsemän päivää viikossa. Se opetti talouden peruslainalaisuudet, kuten kannattavuuden ja rahankierron merkityksen.

– Tein pitkiä päiviä ja monen ihmisen työt. Siinä tarvittiin päättäväisyyttä ja päätöksentekokykyä eli kaikkea mitä yrittäminen ylipäätään edellyttää.

Kasvuun yrityskaupoilla

Kun Uusitalo oli saanut yrityksessään perusasiat kuntoon, hän alkoi miettiä kasvumahdollisuuksia. Ensimmäinen askel oli lisävoimien palkkaaminen. Uusitalo tunsi nyt toimialan logiikan ja muita yrittäjiä, mikä auttoi ymmärtämään ja näkemään lisää mahdollisuuksia.
– Olen aina ollut riskinottaja ja nopea päätöksentekijä. Ilman riskinottokykyä ei voi olla yrittäjä. Olen osannut tarttua mahdollisuuksiin, mutta myös ajoituksella ja sattumilla on ollut oma merkityksensä.

Öljykriisin jälkeen 1970-luvulla Suomen metsäteollisuus luopui jalostustoiminnoistaan ja etsi sopivia kumppaneita. Uusitalo oli luonut luottamukselliset suhteet yhtiöiden avainhenkilöihin, joten hän pystyi tarttumaan tilaisuuteen ja laajentamaan liiketoimintaa yrityskaupoilla 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Varsinainen sopimusjalostusyhteistyö metsäteollisuuden kanssa alkoi vasta 1980-luvun loppupuolella.

Uusi nimi pysynyt

Pyhtään Paperi vaihtoi nimekseen Pyroll Oy vuonna 1982. Nimenmuutokseen vaikutti se, että yritys ei ollut enää paikallinen. Vuodet 1982–1988 olivat vilkkainta yritysostojen aikaa. 1990-luvulla yhteistyö metsäteollisuuden kanssa syveni entisestään. 2000-luvulla Pyrollin pakkausliiketoiminta laajentui merkittävästi, kun maamme johtava kartonkipakkausten valmistaja Takon Kotelotehdas Oy siirtyi M-realilta Pyrollin omistukseen.

Paikallinen ja joustava

Uusitalo luotti siihen, että Pyrollin eri puolilla Suomea sijaitsevissa yksiköissä osataan tehdä päätöksiä ja kantaa niistä vastuu. Näin uudet yksiköt säilyttivät yrittäjämäisen joustavuuden ja tekivät hyvää tulosta.

Yrityskaupat hajauttivat liiketoiminnan riskiä maantieteellisesti. Ne toivat myös uutta osaamista taloon ja nostivat tuotteiden jalostusastetta. Käärepaperien arkittajasta kasvoi monipuolinen paperi- ja kartonki- ja muovipakkausten valmistaja. Pyroll toimii myös paperin ja kartongin arkittajana metsäteollisuudelle sekä paperitukkurina.

Uusiin yrityksiin investointiin ja niitä kehitettiin systemaattisesti. – Koko ajan pitää kehittyä ja kasvaa, sillä yritys ei voi koskaan olla täysin valmis. Me onnistuimme rakentamaan suuremman kokonaisuuden, joka pystyi vaikuttamaan koko pakkausalan kehitykseen.

Sama henki, kovempi vauhti

Pyroll on yhtiönä käynyt läpi monia vaiheita, mutta Uusitaloa ajaa eteenpäin sama palo ja henki kuin yritystä perustettaessa. Yksi asian on kuitenkin muuttunut urheilun tultua osaksi elämää: juoksuvauhti on nyt kovempi kuin 40 vuotta sitten. – Hyvä fyysinen kunto ja terveys ovat auttaneet säilyttämään positiivisen perusvireen. Sopivan kovat kokemukset ovat omalta osaltaan auttaneet luomaan perusrauhallisen suhtautumisen kaikkiin asioihin.

Reino Uusitalo siirtyi taaemmaksi Pyrollin hallituksen puheenjohtajaksi 2006. Sukupolvenvaihdoksen ensi vaiheessa Reino Uusitalon neljä lasta tulivat hallituksen jäseniksi ja merkittäviksi osakkeenomistajiksi vuonna 2010. – Tällainen jatkuvuus on tärkeää sekä yhtiön että henkilöstön kannalta. Tulevaisuuden menestys perustuu henkilöstön osaamiseen ja sitoutumiseen sekä omistajien haluun kehittää ja kasvattaa yhtiöitä kannattavasti.

Historialla arvo nykyhetkessä

Osaaminen, yrittäjähenkisyys ja paikallisuus ovat Uusitalon mukaan Pyrollille tyypillisiä piirteitä. Osana suurempaa kokonaisuutta paikalliset yksiköt ovat voineet panostaa omaan erikoisosaamiseensa. – Monesti olen yrityskaupoissa hankkinut loistavaa menneisyyttä, koska se on tulevaisuuden menestyksen perusta. Yrityksen historialla on aina oman arvonsa nykyhetkessä.

Uusitalo luottaa siihen, että Pyroll vahvistuu ja nousee entistäkin merkittävämmäksi yritykseksi koko toimialalla. Se tarkoittaa muun muassa yhteistyön lisääntymistä muiden yhtiöiden kanssa. – Haluamme verkottua muiden valmistajien kanssa ja luoda uusia palvelukonsepteja. Siten voimme kasvaa myös tulevaisuudessa ja luoda arvoa asiakkaillamme.

Tutustu Pyrollin historiaan>>