UPM - Vuosikertomus 2012

UPM:n tuore vuosikertomus on syntynyt asiakkaan, suunnittelijan ja painon tiiviin yhteistyön tuloksena. UPM:n toive oli, että paperin lisäksi, myös vuosikertomuksen painajalla on EU-ympäristömerkin käyttöoikeus. Koska Suomessa ei merkin käyttöoikeutta ollut vielä yhdelläkään painolla, alkoi Lönnberg selvittämään merkin saamiseen liittyviä kriteereitä.

UPM - Vuosikertomus 2012